Akce

Proběhlo

Konšel – vzdělávací seminář (nejen) pro nové zastupitelé měst a obcí

23. listopadu 2018 10:00 - CEVRO Institut, Český Krumlov, Linecká 43
23 List

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na již tradičním vzdělávacím semináři Konšel. Tato každé čtyři roky pořádaná vzdělávací akce je určena jak zastupitelům, kteří jsou nováčky, tak těm ostřílenějším. Přináší vždy standardní i nové podněty. Letos bude věnován na jedné straně financování a rozpočtování obcí, na straně druhé právům a povinnostem zastupitele, resp. rozdělení pravomocí mezi starosty, rady, zastupitelstva, výbory a komise. A konečně bude věnován i některým aktuálním problémům – konkrétně otázkám digitalizace veřejné správy na úrovni měst a obcí a problematice novinek v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Předběžný program:

23. 11. 2018
CEVRO Institut, Český Krumlov, Linecká 43


10.00 - 11.20  Obecní finance a rozpočty (Dr. Kypetová)
11.30 - 13.00  Práva a povinnosti zastupitelů a pravomoci zastupitelstev (Dr. Kolář)
13.00 - 14.30  pauza na oběd
14.30 - 15.50  Praktické otázky obecního zřízení a digitalizace veřejné správy (Dr. Černá)
16.00 - 17.20  Obce a veřejné zakázky (Dr. Horáček)

Účastnický poplatek činí 200 Kč, studenti a absolventi VŠ CEVRO Institut mají účast zdarma.
Zájemce o účast prosíme, aby se registrovali u prorektora Dr. Ladislava Mrklase na emailu ladislav.mrklas@vsci.cz